Hva er Gimse sjokkert over?

Av

Det er med en viss forundring vi leser Guro Angell Gimse sine reaksjoner på et intervju med oss i Glåmdalen angående en bok vi har vært redaktører for og som tar for seg politireformer.