Omsorg for livet og døden

Av

Hva genererer god eldreomsorg, hvordan leves overganger og endringer i livet og hvordan kommuniseres eldreomsorgstilbudene?