I denne avis 2. desember har Håvard Melbye på trykk et skremmende sammensurium av oppspinn, ville påståelser og direkte løgn.

Det er intet nytt at Melbye driver en personlig kamp mot vindmøller, men vi mener det må finnes grenser for hva man kan tillate seg av grunnløse beskyldninger.

Det er for det første likegyldig hva Melbyes personlige oppfatning er av en «realistisk levetid» på vindturbiner.

Faktum er at moderne vindturbiner har en levetid på over 20 år, og det er ikke bra at Melbye farer med løgn for å fremme sin personlige kamp.

Det er også helt irrelevant for de av Glåmdalens lesere som er opptatt av redelighet at Melbye påstår at oppstillingsplassene for turbinene blir på «4 dekar». Det er selvsagt ikke tilfelle, oppstillingsplassene i parken blir på rundt 1,5 dekar.

Det leserne av denne avis derimot bør merke seg, er de grunnløse påstandene Melbye fremmer om E.ON spesielt og vindkraftbransjen generelt: Det er farlig når Melbye anklager bransjen og E.ON for en «tradisjon for mangelfull og villedende informasjon», og det er symptomatisk for Melbye at han forsøker å skape et inntrykk av at «noen» forsøker seg på skittent spill. Her er det viktig at leserne ser Melbye for det han er i denne situasjonen: en oppvigler.

Men er det én ting som er spesielt provoserende i innlegget til Melbye, så er det hans påstand om at «E.ON utviser en respektløshet for demokratisk fattede beslutninger». Det spilles hele veien med åpne kort, og klart innenfor de normer og regler som finnes for konsesjonsgangen.

Vi i NORWEA anklager ingen for noe, men vi har fått med oss de fullstendig uakseptable truslene som ble fremsatt mot lokale politikere i forbindelse med kommunestyrets behandling av konsesjonssøknaden.

Det ville være interessant å lese Melbyes vurdering av slike forsøk på å hindre demokratiets virke.

Faktum er at en vindkraftutbygging i Nord-Odal vil utløse flere hundre millioner i inntekter til kommunen. Prosjektet vil gi store lokale ringvirkninger, og det vil bli skapt en rekke arbeidsplasser, både direkte og indirekte. Ta en titt på hva som har skjedd med Smøla kommune.

Sjekk selv med innbyggerne i Roan kommune, og spør hvor fornøyde de er med sin vindpark.

Vindkraften vil, som all annen industriutvikling, legge beslag på areal og medføre inngrep i naturen, la det være klart. Men som NVE sier i sitt konsesjonsvedtak: «Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk vil gjennom avbøtende tiltak og endring av det opprinnelige planområdet ikke ha store negative virkninger for miljø og samfunn».

Det vi også vet, er at de farlige klimaendringene verden står ovenfor vil ha enorme negative konsekvenser for miljø, natur og for samfunnet generelt. Verden håper på en klimaavtale i Paris denne måneden, men så langt har verden stort sett bare klart å bli enige om én ting: Vi trenger masse ny, fornybar energi. Nord-Odal kan, ved å stille deler av sitt areal til disposisjon, bidra til å løse klimakrisen samtidig som kommunen tjener gode penger.

Vi her i Oslo kaller det en vinn-vind situasjon.