Det skal være (arbeids)plass for alle!

Viktig: Tone Hanssen (til høyre) i Grue Service AS mener det er behov for langt flere varig tilrettelagte arbeidsplasser. Her sammen med Iren Aamodt som arbeider i kafeen.

Viktig: Tone Hanssen (til høyre) i Grue Service AS mener det er behov for langt flere varig tilrettelagte arbeidsplasser. Her sammen med Iren Aamodt som arbeider i kafeen.

Av

Tusenvis av yrkeshemmede, som ønsker seg en jobb å gå til, begynner dagen alene ved frokostbordet. Når dagen starter er det ingen som venter dem. Og det er refrenget. Uke etter uke. Måned etter måned. År etter år.

DEL

LeserbrevDen norske kulturen er tuftet på likeverd. Vi har et velferdssamfunn som skal ivareta alle – ikke minst dem som har behov for hjelp til å leve et verdig og godt liv. Likevel er refrenget det samme år etter år – yrkeshemmede som trenger en tilrettelagt arbeidsplass, må altfor ofte stå mange år i kø før de får en arbeidsplass å gå til.

Dersom du har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass og bor i Hedmark, har du statistikken imot deg. Det foreligger ikke tall for samtlige grupper som kan ha nytte av denne typen jobb, men tar man utviklingshemmede som eksempel, vet vi at bare én av ti mellom 18 og 25 år i fylket har en varig tilrettelagt arbeidsplass.

67 prosent av personer med lettere utviklingshemning i Norge har verken jobb eller dagtilbud, mens arbeidsledigheten ligger på rundt 4 prosent.

Uavhengig av diagnose eller bakgrunn er situasjonen uansett at altfor mange som kunne trengt en tilrettelagt jobb, blir stående i kø i årevis.

Jeg synes vi skal ta innover oss hva det betyr å ikke ha jobb. Det betyr at ingen venter på deg når du står opp om morgenen. Det betyr at du ikke har noe å gå til.

Som vekstbedrift i Hedmark, huser Grue Service AS 16 ansatte med tilrettelagt jobb. Vi ser at våre arbeidstagere utfører en jobb det er grunn til å være stolt av. Hovedregelen er at de gleder seg til å gå på jobb – og det de produserer tilfører verdi. For dem selv. For lokalsamfunnet. Og for samfunnet for øvrig.

Det betyr ikke at vi er i mål. Det betyr heller ikke at alle de som venter i kø, får en jobb. Men det utgjør en god start, som vi håper politikerne følger opp i årene som kommer.

Alt for mye verdifull arbeidskapasitet går i dag til spille fordi ventetiden på en varig tilrettelagt jobb blir for lang. Nå forventer vi at politikerne tar grep for en betydelig samfunnsgruppe. For dem som ikke roper høyest. Men som både fortjener og bør ha rett til å få sin plass i arbeidslivet.

Når Stortinget åpner for sesjonen 2018-19 venter det mange utfordringer. Hele landets statsbudsjett skal legges frem, og i år forventer vi at en gruppe som i stor grad er ekskludert fra norsk arbeidsliv blir tilgodesett med en større del av potten enn tidligere år. Både fordi alle mennesker har et ønske om å være til nytte og bidra til fellesskapet – og fordi det er god samfunnsøkonomi å ha mennesker i arbeid.

Faktisk tilfører mennesker i tilrettelagte arbeidsplasser samfunnet verdier for mer enn 1,5 milliarder kroner årlig. Arbeid bidrar også til bedre psykisk helse, og utviklingshemmede med tilrettelagt jobb rapporterer om høyere livskvalitet enn de som ikke har en jobb å gå til.

Derfor har vi gått sammen, over hele landet, og inviterer både stortingspolitikere og lokalpolitikere til å spise frokost med oss den 4. oktober. Før brødskivene er fortært og dagen starter, skal de ha fått med seg vårt beskjedne, men likevel svært viktige budskap:

Vi forventer at regjeringen bevilger minst 2000 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i inneværende stortingsperiode.

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags