Kontrollutvalgets oppgaver

Av

I forbindelse med argumentasjon ved et debattinnlegg i «Min mening» i Glåmdalen 6. november, gjør Per Olav Stenslet et poeng av at jeg, Arbeiderpartiets representant, har i møter stemt for kontrollutvalgets innstilling i en sak. Sitat: «Arbeiderpartiets egen representant stemte altså for å be om at saken ble satt opp på sakslista.»

DEL

LeserbrevJa, hva kan grunnen være til det? Litt informasjon om kontrollutvalgets oppgaver, kan belyse dette. Jeg har ingen anledning til å kommentere omtalte sak, men mener at det er på sin plass å kommentere politikernes rolle i kontrollutvalget.

I kontrollutvalget sitter det representanter for alle de politiske partiene som er representert i kommunestyret i Eidskog. Disse er valgt inn fra sine respektive partier. De er ikke valgt inn for å drive partipolitikk, men for å drive med kontrollutvalgssaker.

Kontrollutvalget skal være et politisk uavhengig organ. Medlemmene skal være partipolitisk uavhengige, det vil si at det stemmes ikke etter partitilhørighet. Det er rett og slett ikke oppdraget til et kontrollutvalgsmedlem.

Vi (fra alle partiene) skal for eksempel se til at regnskapet blir forsvarlig revidert av nøytral revisjon, men vi har ikke noe med å vurdere hva som skal settes opp i budsjettet. Vi skal ikke drive med politikk og ikke drive med politiske omkamper.

Som annet eksempel skal vi ikke vurdere enkeltsaker, disse skal henvises videre. Er det derimot mange enkeltsaker eller sak som viser at systemet muligens ikke virker tilfredsstillende for kommunen, blir det en kontrollutvalgssak å få nøytral instans til å vurdere dette. Det kan for eksempel skje via revisjoner. En av de faste oppgavene til kontrollutvalget er revisjonsplanlegging.

Dermed blir det ganske så likegyldig hvilken politisk farge man har under avstemningen, da det rett og slett ikke skal drives politikk i kontrollutvalget. Alle politiske representanter er valgt inn i kontrollutvalget for å passe på kommunens verdier på vegne av kommunestyret.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags