Blitt vanskeligere å få husholdningsbudsjettet til å strekke til? Ikke så rart. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er blitt betydelig dyrere å drifte familien her i landet. Konsumprisindeksen – som viser prisutviklingen på de varer og tjenester som private husholdninger etterspør – steg 0,6 prosent fra februar til mars, og er opp hele 4,5 prosent de siste 12 månedene. Strøm- og drivstoffprisene er sterke drivere her. På toppen av det hele kommer stadig stigende renter, noe som er krevende for familier med mye gjeld.

Prisen på bensin og diesel har bare den siste måneden steget med henholdsvis 14,3 og 20,8 prosent. Ser vi ett år tilbake, er drivstoffprisene opp 40 prosent. Det merkes godt for de av oss som fortsatt farter rundt i fossildrevet bil. Krigen i Ukraina skaper usikkerhet knyttet til leveransene av olje og gass, noe som presser prisene opp.

På toppen av dette kommer naturligvis de allerede skyhøye strømprisene. Prisen på elektrisitet inkludert nettleie steg 23,8 prosent fra mars 2021 til mars 2022, kan SSB fortelle. Men det kunne vært mye verre om ikke staten hadde trådt til med støtteordninger.

«Uten støtteordningen og den midlertidige reduksjonen i el-avgiften ville vi hatt en prisoppgang for elektrisitet inkludert nettleie på rundt 84 prosent i samme periode», kommenterer seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB i en artikkel på SSBs hjemmeside.

Som om ikke dette var nok: Prisene på klær og sko gikk opp 4,1 prosent fra februar til mars. Hotell- og restaurantbesøk er blitt dyrere. Møbler øker i pris, det samme gjør materialer til vedlikehold og reparasjon av bolig.

Imidlertid kan vi glede oss over at dagligvareprisene falt 1,7 prosent fra februar til mars, men heller ikke denne nyheten kommer uten bismak. For prisfallet kommer etter at dagligvareprisene steg friske 4,5 prosent fra januar til februar.

Regjeringen har vært under sterkt press for å gjøre livet litt lettere for forbrukerne. Støtteordninger er innført på strøm, men regjeringen – og da spesielt Senterpartiet – møtes med forventninger om å gjøre noe også med bensin- og dieselprisene. Transportnæringen og folk i distrikts-Norge kjører mye – og ofte langt – og rammes spesielt hardt av drivstoffprisene.

Vi har tidligere tatt til orde for at regjeringen bør se på en krisepakke også for drivstoff. Så langt har ikke noe skjedd. Men ifølge en artikkel i DN , ser Sp på muligheten for å få en drivstoffløsning inn i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem 12. mai. Sp har foreløpig avfeid dette som spekulasjoner, men vi blir ikke forundret om det kommer noe for å blidgjøre bilistene. Et «dieselopprør» i distriktene er ikke noe drømmescenario for Senterpartiet, ei heller for Ap for den saks skyld. Kutt i veibruksavgiften kan for eksempel redusere pumpeprisen med inntil seks kroner literen. Verdt å vurdere, synes vi.