Gå til sidens hovedinnhold

Vekk med svina

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det svartelista villsvinet er på full fart inn i sør-norske skoger. De må stoppes før det er for sent.

Det var en gang noen tam-villsvin som rømte hjemmefra i Sverige på 70-tallet. De slo seg ned i naturen og økte raskt i antall. De ble fôret og flyttet rundt, og spredde seg til stadig nye steder. Snart var det umulig å hindre villsvinets fremmarsj hos söta bror. I 1988 bestemte Riksdagen at villsvinet skulle være en naturlig del av svensk fauna. Bestandeneksploderte, og teller i dag rundt 300.000 dyr til tross for årlig uttak av nærmere 100.000 gjennom jakt. Slik var begynnelsen.

Etterhvert spankulerte det svin over grensen til Norge. Rundt 1000 villsvin oppholder seg nå hos oss, hovedsakelig i Østfold og Sør-Hedmark. Villsvinet er en fremmedart som gjør stor skade, men kommer til å etablere seg permanent hvis ingenting gjøres. Vi risikerer å få å få mellom 40.000 og 100.000 villsvin i løpet av få år. Villsvinbestanden vil kunne doble seg hvert tredje år, og formerer seg raskere jo større populasjonen blir. Det kom frem i en villsvinrapport fra Vitenskapskomiteen for Mat- og miljø i vår.

En permanent etablering av villsvin er skadelig av mange årsaker. Artsdatabanken vurderer at villsvinet har høy risiko for å påvirke norsk natur negativt. Det kan fortrenge biologisk mangfold og vil være til stor skade for jordbruket.

Villsvinet er en smittebærer for sykdommer vi ikke har i Norge, og representerer en stor trussel mot norsk tamsvinbestand. I Norge er vi verdensledende på dyrehelse og matsikkerhet. Vi har klart å unngå en rekke farlige sykdommer som andre europeiske land sliter med. Den dødelige sykdommen afrikansk svinepest, klassisk svinepest, munn- og klovsyke, salmonellabakterier og parasitter er noen av smittene som det er identifisert en konkret risiko for at villsvinet kan bringe med seg.

Villsvinet gjør også fysisk skade på norsk matproduksjon. Svinet roter opp åkre og påfører store skader på både både frø og avlinger av for eksempel korn eller grønnsaker. På samme måte roter villsvinet opp store områder i skog og mark på leting etter mat. Det kan endre

levekårene for naturlig hjemmehørende planter og dyr, og svekke det biologiske mangfoldet. Det er anslått at jordbruket i Sverige taper 1,5 milliarder SEK i året på villsvinskader. Å spille russisk rulett med den norske dyrehelsen innebærer også en enorm samfunnskostnad hvis skade skulle oppstå.

Forholdene ligger til rette for villsvin i lavlandet i hele Sør-Norge og opp til Trøndelag. I Glåmdalen har villsvinet allerede vært til stede en stund, og flere dyr har blitt skutt under elgjakta i år. Ei villsvinsugge kan få tre kull i året med mellom 6 og 10 unger om gangen. Her ligger det med andre ord til rette for spredning i rekordfart.

Nylig møtte jeg Italias største landbruksorganisasjon Coldiretti i Toscana. De var tydelig på at de største truslene for jordbruket i Toscana var eksplosjonen i bestandene av villsvin og ulv. Advarslene til oss nordmenn var kraftige om at vi ikke måtte begå samme feil som de hadde gjort i Italia – å unnlate å foreta seg noe før populasjonene hadde skutt i taket.

Noen ønsker en forvaltningsplan og mener at villsvinet har kommet for å bli. Jeg mener at prisen å betale for å ha villsvin er for høy. Mens skogeiere potensielt kan tjene noen kroner på jakt, vil jordbruket til gjengjeld sitte igjen med skader i milliardklassen. Det er det ikke verdt.

Eventuelle inntekter for skogeiere og jegere kan ikke veie opp for den samfunnskostnaden villsvinet vil utgjøre, og den trusselen det representerer overfor norsk matproduksjon.

I dag er det tillatt å jakte villsvin i hele landet, hele året. Unntaket er sugge med unger som ikke kan skytes av etiske årsaker. Problemet er at jakten ikke er organisert og er svært krevende. Det skye og nattaktive villsvinet er vanskelig å oppdage, og enda vanskeligere å felle.

For å hindre at villsvinet etablerer seg fast og sprer seg ukontrollert må myndighetene komme på banen med en plan for å stoppe spredning og utrydde villsvinet i Norge. Vi trenger organisert jakt, og det må tas i bruk jaktmetoder som i dag ikke er tillatt i Norge.

Fremmede arter som kan skade vår natur er et stadig økende problem. Hvert år brukes millioner av kroner på å holde trusselen fra fremmedarter nede.

Tiltak mot etablering av villsvin må settes inn før det er for sent. Ellers risikerer vi en permanent etablering av villsvin som det blir umulig å reversere. Da blir det svenske tilstander i Norge.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.