Bekken i friluftsområdet er full av bakterier

NORD-ODAL: Bekken som renner gjennom satsingsområdet for friluftsliv i Sand sentrum har så høye konsentrasjoner av e-colibakterier at det skaper bekymring.