Statens vegvesen har sendt ut denne pressemeldingen om militære kolonner i morgen, fredag, i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture 2018:

«Slik fordeler kolonnene seg gjennom døgnet:

• 3 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 02.00 – 08.15

• 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Rygge kl. 06.00 – 07.50

• 1 kolonne fv. 64 Setnesmoen – Molde, E39 Molde – Bergsøya, rv. 70 Bergsøya – Kristiansund kl. 08.00 – 11.06

• 1 kolonne E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 08.00 – 11.37

• 1 kolonne rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen – Rygge kl. 08.00 – 11.58

• 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 09.00 – 11.07

• 7 kolonner rv. 2 Eda (Sverige) – Haslemoen kl. 11.11 – 14.30

• 1 kolonne rv. 2 Haslemoen – Elverum, rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen kl. 13.00 – 15.56

• 1 kolonne rv. 70 Kristiansund – Bergsøya, E39 Bergsøya – Molde, fv. 64 Molde – Åndalsnes, E136 Åndalsnes – Dombås, E6 Dombås – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn - Alvdal kl. 14.00 – 23.58

• 2 kolonner E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad kl. 19.20 – 20.06

• 13 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena kl. 19.00 – 03.35

• 1 kolonne E6 Rygge – Årum, rv. 111 Årum – Fredrikstad kl. 22.00 – 22.27

• 4 kolonner rv. 111 Fredrikstad – Årum, E6 Årum – Korsegården, fv. 152 Korsegården – Holstadkrysset, E18 Holstadkrysset – Vinterbro, E6 Vinterbro – Kolomoen, rv. Kolomoen – Rena kl. 22.20 – 05.34

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.»