– På kav odøling og med mye sjel, sier Bjørg

NORD-ODAL: Når du synger på odalsdialekt, synger du med heile sjela, sier Bjørg Skogholt i Hembøttin Bluegrass.