Sjukdom tvang Anbjør til å selge praktgård til 80 millioner. Rådmannen med nytt konsesjons-nei til kjøper

Anbjør Svenkerud (58) trodde salget var i boks da Brøttum Almenning var villig til å betale vel 80 millioner for prakteiendommen Gammelstu Stai og eiendommen Seljordet. Men Brøttum Almenning har foreløpig fått avslag på konsesjon. Klagen vil trolig bli avgjort hos Fylkesmannen i Innlandet.