Merete skal lokke turister til Finnskogen med grønn turisme og lokal mat

Nye matprodukter, skapt lokalt på Finnskogen skal gi gode matopplevelser og trekke turister til Finnskogen. Merete Furuberg er engasjert til å ta dette videre.