Debatten om økte forsvarsbudsjetter er allerede i gang. Ikke så rart. I den grad vi har lullet oss inn i en fantasi om at krig på europeisk grunn er noe som hører fortiden til, har Vladimir Putin vekket oss med bomberegn og artilleriild. I løpet av den siste uka er verden blitt et mye farligere sted.

Som Nato-medlem er Norge heldigvis sikret militær støtte dersom vi skulle bli angrepet. Men vi er også forpliktet til å hjelpe andre Nato-land som havner i krig. Sammen står vi sterkt, men det krever selvsagt at hvert enkelt medlemsland sørger for å ha et kompetent og godt utrustet forsvar. Der har mange av medlemslandene forsømt seg, iallfall i forhold til de målene Nato-ledelsen har satt når det gjelder ressursbruk.

Norge og flere andre medlemsland nådde riktignok målet om å bruke minst to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvaret i 2020. Men det skyldtes ikke bare økte overføringer til militæret, men vel så mye at BNP falt betydelig som følge av pandemien. Dermed skulle det mindre penger til for å komme opp i en andel av BNP på to prosent.

En rekke land varsler nå at de ruster opp. Tyskland har signalisert at de skal doble sitt forsvarsbudsjett. Her hjemme skjønner de fleste partier nå at Norge må bevege seg i samme retning.

"Det er ingen tvil om at vi må prioritere forsvaret. Målet om bruke to prosent av BNP på forsvaret blir enda viktigere nå", sier Åsmund Aukrust, Ap-medlem i utenriks- og forsvarskomiteen til NTB. Frp stemmer i:

"Det er viktig nå at alle partiene står samlet, ikke viser splittelse utad, men tar diskusjonen innad. Vi støtter regjeringens linje", sier Frps forsvarspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde, til Vårt Land.

Høyres Hårek Elvenes påpeker det som kanskje er en glemt selvfølgelighet, at landets sikkerhet er en av statens viktigste oppgaver. Kanskje er det den aller viktigste. Det handler jo til syvende og sist om i det hele tatt å ha et land. Den ukrainske befolkningen kjemper i dette øyeblikk for ikke å miste sitt.

Venstres Guri Melby åpner for å øke farten i arbeidet med en helt ny langtidsplan for Forsvaret, SVs Audun Lysbakken understreker at hans parti lenge har argumentert for et sterkt nasjonalt forsvar, mens Sps Bengt Fasteraune litt ullent sier at Norge bør ta et større ansvar for det å være en del av Natos nordre flanke, og at vi må se på en mer effektiv bruk av forsvarsmidlene.

Det handler nok ikke bare om mer effektiv bruk, men definitivt også om mer penger til Forsvaret. Freden i Europa er brutt. Russland er ikke lenger en nabo vi kan stole på. Sørgelig, men sant. Vi må ruste oss for en framtid med et langt mørkere trusselbilde.

Det kommer til å bli dyrt. Men prisen for å la være kan bli adskillig høyere.