Det finnes barn som har det vanskelig - de trenger at du bryr deg!

Av

Mange barn i by og bygd har det vanskelig nå. De vet ikke alltid hvordan de best skal si i fra.