Melding til innbyggere skapte forvirring – nå presiserer kommunen

Flere personer har tatt kontakt med Glåmdalen etter at Kongsvinger kommune sendte ut en SMS til innbyggerne. Nå ønsker kommunen å presisere.

DEL

I SMS-en skriver ordfører Margrethe Haarr blant annet:

« ... Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ringer du fastlegen eller legevakt 116 117. Dersom du ikke trenger øyeblikkelig hjelp, venter du på kontakt fra fastlegen din.»

Glåmdalen er blitt kontaktet av flere personer som lurer på om man ikke skal ringe 113 ved øyeblikkelig hjelp, og hva kommunen mener med «øyeblikkelig hjelp».

– Ring 113 ved akutte tilfeller

Ordfører Margrethe Haarr henviser til kommuneoverlege Åge Henning Andersen for å presisere begrepene. Han svarer følgende:

– Med øyeblikkelig hjelp menes tilstander som krever behandling nå, og som ikke kan vente til dagen etter. Ved akutte hendelser som krever ambulanse umiddelbart skal man ringe 113, sier Andersen.

Han presiserer at mistanke om korona-smitte ikke er en tilstand som går under «øyeblikkelig hjelp».

– Jeg skjønner at frykten for koronaviruset kan gjøre at folk blir usikre, men en lettere øvre luftveisinfeksjon kan vente til dagen etter. Er man derimot alvorlig syk, skal man ringe, sier kommuneoverlegen.

Ifølge helsenorge.no skal man straks ringe medisinsk nødtelefon 113 dersom «du tror at tilstanden er farlig eller lett kan bli det». Legevakt skal kontaktes «når det haster å få hjelp eller hvis fastlegen ikke er tilgjengelig.»

– Ikke tydelig nok

Rådmann Lars Uglem forteller at kommunen har fått to henvendelser etter at meldingen ble sendt ut klokka 16.30. Meldingen ble sendt ut til 18.000 husstander, og en lignende melding skal også ha blitt sendt ut til Sør-Odal og Nord-Odal.

– Vi ble gjort oppmerksom på at meldingen kan være misvisende, og vi ser at den kan misforstås. Vi var ikke tydelige nok og da presiserer vi det, sier Uglem, og legger til at man skal kontakte 113 dersom man trenger akutt hjelp.

– Kommer dere til å sende ut en ny melding?

– Det er jeg ikke helt sikker på ennå siden det er kommunikasjonsavdelingen som sender ut meldingene.

Slik lød hele meldingen:

«Kjære innbyggere i Kongsvinger! Nå er vi i en krevende og alvorlig situasjon, hvor alle må bidra til å unngå smittespredning. På grunn av dette, blir kontakten med legekontorene forandret. Ingen skal fra nå av fysisk møte opp på legekontor eller legevakt uten ny avtale med lege/medarbeider. Mye av kontakt med fastlegen vil en periode framover foregå via telefon eller videokonsultasjon. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ringer du fastlegen eller legevakt 116 117. Dersom du ikke trenger øyeblikkelig hjelp, venter du på kontakt fra fastlegen din. Det er nå viktig å nøye følge råd fra myndighetene om hygiene, begrense sosial omgang – også for barn, og respektere karantenebestemmelser. Takk for innsatsen! Mvh Margrethe Haarr Ordfører i Kongsvinger».

Artikkeltags