Gå til sidens hovedinnhold

Her klarte de å halvere sykefraværet

Nord-Odal har snudd utviklingen:

Artikkelen er over 6 år gammel

NORD-ODAL: De 12 siste årene er sykefraværet i Nord-Odal kommune halvert og blant det laveste i hele distriktet. Småbruket bokollektiv er en av avdelingene der det sjelden er noen som må være hjemme.

– Å kunne begynne her for to år siden var som å dette i ei stor bløtkake, smiler Mona Skyrudshaugen.

Miljøarbeideren stortrives i jobben. Godt miljø og trivelige kolleger og beboere gjør at hun gleder seg til å starte vaktene.

Ved Småbruket bokollektiv på Sand har sykefraværet i snitt ligget på 1,45 prosent i 2014 blant de 13 ansatte fordelt på seks årsverk. I hele kommunen har fraværet vært 5,9 prosent.

– Det er lov å være syk, og man skal ikke grue seg for å ringe og fortelle sjefen at man ikke kan komme på jobb, understreker enhetsleder Gunn Utheim.

– Jeg er opptatt av å se hele mennesket og bry meg litt om hvordan den enkelte har det. Vi har alle ulike perioder i livet som kan være litt striale.

Miljøarbeider Marianne Evensen, som har vært ved bokollektivet for seks utviklingshemmede siden 1992, roser arbeidsmiljøet.

At man møter forståelse fra ledelsen teller dessuten mye.

– Ingen sure miner

– Jeg har tidligere vært noe borte på grunn av vond rygg.

– Samtidig har jeg et kronisk sykt barn. Her har det aldri vært noen sure miner fordi jeg derfor av og til må på sykehuset, forteller Evensen.

I Nord-Odal kommune er det flere avdelinger med lavt sykefravær. Og andelen medarbeidere som av en eller annen årsak må være hjemme, fortsetter å gå nedover.

Sykefraværet i hele kommunen var i 2002 på 11,7 prosent. I 2014 endte det på 5,9 prosent.

I løpet av 13 år er sykefraværet med andre ord nær halvert.

Nå har det riktig nok vært svingninger underveis. I 2009 økte det igjen til 9,3 prosent.

Siden 2011 har det derimot gått betydelig ned, da sykefraværet var 8,8 prosent.

Assisterende rådmann Trine Jeanette Hansen gleder seg over nedgangen.

– Jeg er veldig fornøyd med tallene. Så vidt jeg vet er det ingen andre kommuner i glåmdalsregionen som har et så lavt sykefravær som oss, sier Hansen.

Hun konstaterer at man ikke har gjort noe spesielt som kan forklare nedgangen de siste årene.

– Vi er derimot bevisste på sykefraværet. Å ivareta både de som er på jobb og de som er syke er viktig.
Assisterende rådmann forteller at man prøver å få til gode arbeidsmiljøer.

Langtidsarbeid

– Undersøkelser viser at det oftere er lavere sykefravær der det er det gode arbeidsmiljøer. Grensen for å være hjemme kan være lavere jo dårligere arbeidsmiljø det er på jobben, konstaterer Hansen.

– At folk trives på jobb, føler at de har noe å bidra med og tas vare på er viktig.

I Nord-Odal har endringene vært et langtidsprosjekt. På begynnelsen av 2000-tallet ble det gjennomført den første av fire medarbeiderundersøkelser, der man har fokusert på sykefravær og arbeidsmiljø.

Samtidig samarbeider man med bedriftshelsetjenesten. En av tiltakene har vært opplæring i løfteteknikk ved sykehjemmet.

– I bildet hører det også med at kommunen i hovedsak er en kvinnearbeidsplass. Fraværet blant kvinner er noe høyere hos kvinner enn menn, påpeker en fornøyd assisterende rådmann Trine Jeanette Hansen.

Totalt er det omkring 550 personer ansatt i Nord-Odal kommune, medregnet vikarer. Disse er fordelt på i alt 375 årsverk.
sykefraværet

Kommentarer til denne saken