Med Spelloppmaker-Henrik som musikklærer

Åsnes: Henrik (30) er læreren som kan hilse fra Staysman & Lazz når han møter klassen på mandag. Når fredagen kommer lager han liv med Spelloppmaker, der festglad fans synger allsang - på solung.