Kommunen kjøper MC-huset

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Et enstenmmig formannskap i Nes vedtok tirsdag kveld å kjøpe MC-huset på Haga.

DEL

Rådmannen fikk full oppslutning om sin innstilling. Det betyr at han fikk fullmakt til å gå i forhandlinger om kjøp av klubblokalet til MC-klubben for inntil 1,4 millioner kroner.

Vedtaket innebærer også at huseierens påløpte tvangsmulkt blir slettet.

Kommunen har i lengre tid bedt om at dagens bruk av eiendommen opphører, samtidig som det har påløpt tvangsmulkt som ikke er betalt.

Stevnet kommunen

I oktober stevnet huseier Morten Løkken Nes kommune for Nedre Romerike tingrett, med påstand om at utleggsforretningen oppheves og at Nes kommune dekker sakens omkostninger.

Parallelt med dette har det vært gjennomført møter mellom eieren og kommunen, der eieren ønsker å komme fram til en minnelig løsning.

Eieren har på bakgrunn av dette tilbudt Nes kommune å kjøpe eiendommen for 1,4 millioner kroner.

Flere muligheter

Rådmannen vurderer det som meget uheldig med en rettssak som etter hans vurdering vil kunne gå over lang tid i flere rettsinstanser og med en usikkerhet om domsslutningen.

Det har vært gjennomført sonderinger om mulig bruk av bygningen dersom kommunen overtar eiendommen. «Tilbakemeldingene er at bygningen kan anvendes til blant aktivitetshus, øvelseslokaler, klubbkvelder som kan gjennomføres uten bruksendring av eiendommen», skriver rådmannen i saksframlegget.

Saken skal også til kommunestyret.

Artikkeltags