NAF MC, Solør, Vinger og Odal arrangerer «Sikker på MC» på Roverud 11. 13 og 23. mai.

Kurset er utviklet av motorsyklister og for motorsyklister. «Sikker på MC» skal gi deg som trafikant økt kjøreglede og bevissthet rundt din egen kjøreatferd.

– Vi vet at erfarne motorsyklister har noe som uerfarne burde få vite om så tidlig som mulig. Skolerte veiledere har noe som erfarne burde reflektere rundt. Dette kurset er for alle motorsyklister, sier Anne Berit W. Ekåsen, leder i den lokale MC-klubben. «Sikker på MC» har øvelser og oppgaver som gjør det enklere å oppfatte veimiljøet riktig, med færre overraskelser og smartere bruk av fart. Om deltakere er fersk eller har erfaring, har ingen betydning. Ekåsen opplyser at interesserte kan melde seg på via MC-klubbens hjemmeside.