Ny aksjon på Kjølen gård i Åsnes: Politiet og Mattilsynet til stede for å hente ut de siste dyra fra gården

Drøye 200 dyr hentes ut med tvang fra Kjølen gård i Åsnes i dag. Politiet er på stedet for å sikre at dyretransporten går for seg uten problemer av noe slag. Transporten foregår – som tidligere – med tildekkede registreringsskilter, fordi transportørene som deltar frykter represalier.