Kjølen har mistet retten til å eie og stelle dyr, men datteren får overta kalver

ÅSNES: Mattilsynet har ilagt John Kjølen aktivitetsforbud. Når datteren nå har overtatt 26 kalver fra Kjølen gård til sitt eget selskap, innebærer dette at far ikke får lov til å stelle dem.