Bonde nekter å bøye seg for Mattilsynet

Bonden er pålagt å avlive mer enn 100 uregistrerte kuer og avvikle hele husdyrholdet. Nå blir det full runde i rettsapparatet, fordi han anker og nekter å følge pålegget fra Mattilsynet.