– Jeg er blant de heldige som faktisk har mulighet til å gjøre noe, selv om jeg har brukt lang tid på å finne et alternativ, starter Mari-Ann samtalen.

Hun har fra starten av vært tydelig på at dette er en sak som ikke bare gjelder henne, men også studenter, uføretrygdede, minstepensjonister og de med dårlig råd for øvrig.

Det var TV2 som omtalte saken først. På bare noen få dager forteller Ann-Mari at hun fått enorm stor støtte og tilbakemeldinger fra ukjente personer som har forståelse for situasjonen.

Selv om det sitter veldig langt inne å snakke om det, synes Mari-Ann at det er viktig at problemet blir belyst.

– Det er så mye skam i det

Mari-Ann arbeider per dags dato på en rusinstitusjon. Hun forteller at mye av hverdagen går ut på å kjøre pasientene til tannleger for å få tannbehandling.

– Det er ingen garanti for at de blir rusfrie, men de kommer inn for å få tannhelsehjelp, sier Mari-Ann.

Hun forteller at hun ikke sammenligner seg selv med andre sin situasjon, men hun reagerer på hvordan ordningen er:

– Det er en veldig skjev og urettferdig ordning. Jeg tenker også på de som er minstepensjonister, uføre og de med dårlig råd – er det meningen av vi skal sitte tannløse resten av livet? spør hun og forklarer tilstanden dypere:

– Jeg snakker ikke om bare hull i tennene eller noe skjønnhetsbehandling, tennene har rett og sett falt ut.

Hun er glad for at tematikken nå blir belyst i media.

– Det er så mye skam i det, men jeg har fått utrolig mange tilbakemeldinger og støtte på Facebook.

Betaler fortsatt på gjeld fra 80-tallet

Mari-Ann poengterer nok en gang at hun ikke ønsker å sette søkelys på seg selv, men alle andre som befinner i samme situasjon.

– Jeg har tatt mye ansvar, jeg har fått meg jobb og betalt ned store deler av gjelda. Jeg har ikke fått noe hjelp i å ordne opp i det.

– Alle rusmisbrukere bygger seg opp gjeld fordi man sliter med å håndtere økonomien. Jeg har tatt ansvar og ordnet opp i det uten hjelp, men betaler fortsatt på gjeld fra 80-tallet, sier Mari-Ann.

Hun har hatt tannproblemer siden hun startet å ruse seg i slutten av tenårene, men fikk da gratis tannbehandling. Nå som hun har vært rusfri i 15 år får hun ikke det samme tilbudet, og må dermed ta opp forbrukslån for å få ordnet opp i tennene.

– Det har vært en kamp. I fjor sommer ramlet det ut ei tann. Det ville kostet meg 30.000 kroner å sette inn ei ny. Det førte til at jeg prøvde å lime tanna, bare det kostet 10.000 kroner. Jeg bestemte meg for at jeg ikke kunne bruke så mye penger på å lime tanna hver 14. dag. Jeg tok et valg og begynte å lete etter andre løsninger, sier hun.

Reiser til Tyrkia for å få «billig» behandling

Mari-Ann forteller at det er først nå hun ser seg råd til å ta opp et forbrukslån for å ordne opp i tennene. Ikke nok med det, men gjelden vil fortsette å rente seg, forteller hun.

– Problemet forskyver seg jo. Jeg dro til Gdańsk i fjor, men også der ble det for dyrt. Det er ikke bare tannlegeregninga som skal betales, men også reie og opphold.

Etter å ha fått et prisanslag på svimlende 300.000 kroner fra norske tannleger begynte Mari-Ann å lete etter alternativer andre steder. Valget falt til slutt på Tyrkia.

– Det føles veldig skummelt å skulle dra til Tyrkia for å få tannbehandling, men jeg føler at tannlegen der forstår situasjonen og er engasjert. Jeg føler meg sett, sier Mari-Ann.

Hun forteller videre:

– Jeg har regnet på det. For meg vil det koste omtrent 120.000 kroner. Det er pussig å tenke på at det faktisk er billig, det er jo skikkelig salg, spøker hun.

Helseproblem

På Helfo står det at tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig for å utløse rett til stønad fra folketrygden. Mari-Ann forteller at hun er friskmeldt og rusfri, dermed får hun ikke får dekt noe av Helfo.

– Jeg får ikke til å spise normal mat, er ikke det et helseproblem? Må jeg spise suppe og grøt resten av livet? spør hun.

Etter at hun var hos tannlegen i fjor sommer fikk hun den endelige dommen. Det var nødvendig med en «totalrenovering» av tennene.

– Jeg var helt desperat. Jeg skjønte at mye måtte gjøres, men prøvde å benekte det litt. Jeg var så overveldet etter å ha fått beskjeden, jeg fikk nesten ikke til å kjøre hjem etterpå. Jeg tenkte: må jeg gå tannløs nå?

Hun forteller at politikerne har forsøkt å gjøre noe med situasjonen, men at det fortsatt er utfordrende for tidligere rusmisbrukere, uføre eller minstepensjonister.

Fra 1. januar 2022 ble det fylkeskommunale tannhelsetilbud utvidet. For 21- og 22-åringer innebærer det at de betaler 50 prosent av fylkeskommunens egne takster for tannbehandling.

– Det er ikke bare der problemet ligger, da har de ikke skjønt det, sier hun.

– Jeg har ikke vært interessert i få hjelp av NAV og jeg vil heller ikke dra «narkoman-kortet» for å prøve å oppnå det jeg vil ha. Jeg ønsker at det skal være et lovverk som gjør at både tidligere rusavhengige, pensjonister, uføretrygde, og de med dårlig råd skal ha mulighet til å dra til tannlegen.

Ukjent person opprettet Spleis

Dessverre er ikke Mari-Ann den eneste som synes at dyrt å få tannbehandling. Den siste tiden er det flere som har opprettet Spleis for å få hjelp til å betale tannlegeregningen.

Etter at Mari-Ann åpnet opp om problemene sine var det en ukjent person, Rune Monsen, som hun aldri hadde møtt før, som opprettet en spleis. Han skriver følgende på Spleisen:

– Først vil jeg nevne at jeg ikke vet hvem Mari-Ann er, jeg opprettet denne spleisen kun fordi jeg ikke synes det skal være slik at man må betale på dyr forbruksgjeld for noe som er nødvendig for å opprettholde god tannhelse, står det.

– Jeg ble veldig rørt. Ikke på grunn av pengene, men for at en ukjent person tenker på meg, sier hun og er tydelig berørt over situasjonen.

Da han oppfordret henne til å dele spleisen på sin egen Facebook-profil for å aktivisere Spleisen kviet Mari-Ann seg.

– Det satt veldig langt inne. Jeg vil jo være litt stolt og ønsker ikke at folk skal oppfatte meg som en som er ute å tigger etter penger.

Folk kvier seg for å dra til tannlegen

Trønder-Avisa har ringt presidenten i Den norske tannlegeforening, Heming Olsen-Bergem for å få en kommentar til saken.

– Hva tenker du om at folk kvier seg for å dra til tannlegen på grunn av kostnadene?

Bergem sier at han skjønner hvorfor enkelte kvier seg for å dra til tannlegen, og at det er mange årsaker til det.

– Det er litt av utfordringene vi skal begynne å jobbe med framover. Regjeringen skal sette ned et utvalg i slutten av august, forteller han.

Han har også observert at det er flere som oppretter Spleis for å få hjelp til å betale tannlegeregningen, og forstår at det for mange ikke er lett å gjøre det.

– Det er mange grunner til at man oppretter Spleis. Det kan ha skjedd store ting som man ikke har hatt mulighet til å ta tak i over tid. Det er også noen som bevisst har valgt å utsette på grunn av sykdom. Vi forstår at kostnadene kan bli veldig store når man har bygd opp ting over tid, forteller han og sier videre:

– Vi oppfordrer alle til å jevnlig dra til tannlegen. Det er mange snikende sykdommer man ikke merker så mye til som kan gi utslag til større ting.

Han forteller at det blir feil å generalisere alle som har opprettet Spleis.

– Noen har psykiske plager, sykdomsproblematikk eller rusproblemer. Nå er de i en situasjon hvor de kan ivareta, men har ikke stønadsordninger i folketrygden og da kan det bli dyrt.

Bergem forteller at egenandelen fortsatt kan bli veldig dyr, selv om man får stønad gjennom folketrygden.

Advarer mot å dra til utlandet

Bergem har sett at mange drar til utlandet for å søke helsehjelp, det advarer han mot:

– Det er ikke fordi tannlegene i utlandet er dårligere, men for at enkelte tannleger kan tenke at det gjennomføres store behandlinger, mens tannleger i Norge hadde tenkt at man kunne gjøre andre mindre behandlinger over lengre tid som blir like bra. Det hadde også fordelt kostnadene mer.

Han anbefaler alle som drar til utlandet til å få en vurdering fra en norsk tannlege i Norge først.

– Der er mange tannleger som har direkte kontakt med utlandet. Jeg anbefaler å få enda en vurdering av tannleger som ikke har den samme koblingen, sier Bergem avslutningsvis.