Mange ledige lokaler - men Lasse tror på en lys framtid for Kongssenteret

Det er blitt mange ledige lokaler inne på Kongssenteret. Senterleder Lasse Ellingsen sier senteret har hatt vekst i 2019 og hittil i år. Han ser lyst på senterets framtid.