Mæland er KILs nye hovedtrener

Mens Johan Wennberg blir assistenttrener.