Debatten raser om rånernes plass i byen, etter at kommunen stenge av brorparten av «langtidsen» – rånernes samlingsplass ved Circle K i Arkovegen. Problemet er høy musikk og støy til plage for beboere i nærheten. Konflikten har ligget der i mange år, ifølge ordfører Margrethe Haarr, og både politiet og kommunen har vært involvert i forsøkene på konfliktløsing.

Les også: - Det er noen få som ødelegger

Les også: - Gi oss en ny og sentral plass i byen

Nå er sommeren her, koronapandemien er på hell – og dermed er bråket, bokstavelig talt, i gang igjen.

Det toppet seg nå ved at kommunen stengte den populære samlingsplassen til rånerne. Frykten i miljøet er, blant annet, at dette skal forplante seg videre. Når en plass stenges forsvinner ikke miljøet, det bare flytter på seg. Dermed blir det nye samlingssteder, og nye naboer som potensielt kan føle seg rammet av økt aktivitet og støy. Det blir en ond sirkel, der de bilinteresserte ungdommene føler seg jaget og uønsket i byen. Det fører ikke noe godt med seg.

Det er ingen løsning å «kjeppjage» rånerne ut av sentrum. Det er jo her de vil møtes og kjøre – ikke inni skogen. Disse ungdommene har, som alle oss andre, sin rettmessige plass i Kongsvinger. Samtidig skal man naturligvis ikke kimse av den tapte livskvaliteten støy og søvnmangel kan påføre beboere nær stedene hvor rånerne samler seg.

Derfor er det positivt at Jarle Kjelsrud (20) satte i gang en underskriftskampanje på Minsak.no for å få tematikken fremmet for kommunestyret. Det er konstruktivt. Det tok bare 12 timer å få de nødvendige 300 underskriftene. Forhåpentlig følger våre folkevalgte opp med å ta innbyggerinitiativet «Samlingsplass for bilinteressert ungdom» på alvor.

Rånermiljøet er en del av kulturen her i distriktet. Det kan ikke vedtas bort, eller fjernes ved å sette opp betongstengsler. Vi må finne løsninger i samspill med miljøet. Ingen liker å føle seg uønsket og jaget.

Engasjementet i denne saken er stort. Kommunestyret må benytte anledningen innbyggerinitiativet gir til virkelig å drøfte hvordan man vil håndtere et miljø som har lange tradisjoner i området. Et miljø som favner bredt, også mennesker som kanskje ikke alltid finner seg helt til rette i andre ungdomsmiljøer.

«Vi føler bestemt at kommunen ikke vil prate med oss», sier Emil Nygårdseter og Fredrik Dalen til Glåmdalen. Nå må praten tas. Ingen er tjent med at denne konflikten eskalerer ytterligere.

Det må være plass til alle i Kongsvinger.