Gå til sidens hovedinnhold

Lytt til innbyggerne!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

A vil aldri vedtas i Ullensaker, F vil aldri bygges av Nye Veier. C var traséen folket i Sør-Odal valgte for 20 år siden, og nå har vi fått nok en bekreftelse på at det er det beste alternativet.

Nå burde lokalpolitikerne stirre stivt på C og jobbe fram så gode løsninger som mulig lokalt innenfor det mulighetsrommet som finnes. Med en ny europavei legger man til rette for økt trafikk. Fra før ligger alt til rette for at tettstedet Skarnes vil oppleve vekst de kommende årene. Da bør den viktigste prioriteten være å tilby gode bokvaliteter for innbyggerne sine framfor etterstrebe å ligne Kløfta eller Skedsmokorset. Å ligge i bakevja er attraktivt i europaveisammenheng!

Glede av en vei i trasé C vil vi absolutt få med redusert støy og gjennomfartstrafikk framfor en europavei i nærmiljøet som raserer og deler opp kommunesenteret vårt.

Nytte og tilgang til europaveien vil vi ha knappe sju kilometer unna i rimelig avstand (samme avstand som Karl Johans gate til Ring 3). Trafikken fra Nord-Odal vil fortsette å gå på dagens E16 for påkobling i Nes, noe vi fint kan leve med. Lokalpolitikerne i Sør-Odal burde lære av Ullensaker – å lytte til innbyggerne sine.

Mange har allerede signert oppropet med ønske om vei langt utenom Skarnes: www.underskrift.no/vis/8043

Den nordlige delen av Skarnes er i tillegg spesielt sårbar for forurensing på grunn av fenomenet inversjon der to dalbunner møtes. Det innebærer at trafikkforurensning vil legge seg som et lokk i dette området, spesielt på kalde dager. Og nettopp her er alle barna i kommunen samlet på en ny storskole, videregående, barnehage, samt at helsevesenet og eldreomsorgen er lokalisert her. Vei i dette området må utelukkes. Støy er ikke minst en av de verste konsekvensene for innbyggere i nærhet til større veier, og problemet er veldig underkommunisert i dette prosjektet. Skarnes er utsatt for alt for mye støy allerede idag.

Oppvekstsvilkår burde veie mye tyngre enn at potensielle næringsetableringer skal tilbys ti minutter kortere vei til Oslo. Å la en eksisterende næringstomt legge føringen for en europaveitrasé er feil rekkefølge. Vi må kunne være såpass framme i skoa at vi kan tilpasse næringsutvikling og vekst etter anbefalt trasé, som også vil være til innbyggernes beste.

Å motarbeide trasé C nå kan få utilgivelige konsekvenser. Som at vi ender opp med en vei som nærmeste nabo til Tronbøl - et av de største boligfeltene i Hedmark, med skjæring i et av de mest brukte rekreasjonsområdene i kommunen ved Damlitjernet og videre innover.

Det viktigste hensynet og ansvaret dere som folkevalgte har nå er å kjempe for en trasé der europaveien berører færrest mulig mennesker i kommunen vår.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.