Lyst på en utstoppa bever? Eller en dinosaur-plansje? Kom på auksjon!

SØR-ODAL: Mange har nok minner fra skoletida om utstoppede dyr i monter, og de gammeldagse plansjene med motiver av alt fra indre organer til bibelhistorie. Nå kan det bli ditt til odel og eie.