Innlandet fylkeskommune jobber med å finne ut hva som kan gjøres med Flisa bru. Brua har vært helt stengt for trafikk som følge av brukollapsen på Tretten i fjor høst.

Men i slutten av april var ventetida over.

Da kunne de første bilene endelig kjøre over brua igjen – riktignok med trafikk i én kjøreretning, lysregulering og vindsensorer.

Hva som skjer videre, er foreløpig uvisst. Derfor inviterer fylkeskommunen nå trafikanter og innbyggere til et folkemøte.

– På møtet vil vi fortelle om arbeidet vi har gjort, hva vi vet om brua nå, og hvordan ordningen med halv trafikk på brua fungerer.

Det forteller enhetsleder Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad i en pressemelding.

Kan ikke åpnes for full trafikk

Vegdirektoratet godkjente forslaget om å åpne brua for trafikk i én kjøreretning om gangen, så lenge vindforholdene tilsier at det er trygt å kjøre der.

Dersom det lyser rødt, er brua stengt for trafikk.

Per nå kan ikke Flisa bru åpnes for full trafikk igjen, slik den er i dag, skriver fylkeskommunen i pressemeldinga. Før det eventuelt kan skje, må flere av knutepunktene i brua forsterkes.

Brua er særlig utsatt for sidevind, som kan gjøre brua ustabil. Vindmåleren som ble montert på brua i slutten av april, er koblet til et lysanlegg som viser at brua er stengt for trafikk, når vinden blir for sterk.

Har bedret trafikksikkerheten

Mens brua var stengt i drøye åtte måneder måtte trafikantene finne andre veier for å krysse Glomma i Åsnes. Dette førte til at trafikken økte på flere fylkesveier.

– Vi har gjort flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten på veiene som ble brukt til omkjøring for Flisa bru. Dette vil vi også fortelle om på det åpne møtet på Flisa, sier Lilleåsen Nerstad.

Møtet er på Rådhuskinoen på Flisa, torsdag 25. mai klokka 18:00.