– Utfordringen for Lunderbye Nor er hva den skal brukes til

– Lunderbye Nor trenger engasjement fra Fortidsminneforeningen lokalt og Positiv Byutvikling, sier konservator Ingun Aastebøl i Anno Museum Kongsvingerregionen.