Lothe sensurert: – «Bobler» var ikke lov. Bare vin. Øl er lov. Ikke pils.

Finn Lothe innretter seg etter forbudet, men synes det ganske spesielt.