Her har de skjulte skatter

ÅSNES: Inger Skoglund regner med at det er skjulte skatter i butikken. Hun har overtatt hele Loppemarkedet i det gamle Samvirkelaget i Mosogn, der hun selv arbeidet i to uker på 60-tallet.