Kommuneansatte i harnisk: Tok videreutdanning - mister kompetansetillegget

ÅSNES: Kommuneansatte over hele landet er rammet og det er sterke reaksjoner etter at kompetansetillegg på inntil 25.000 nå går inn som en del av grunnlønna. De tillitsvalgte i Åsnes har krevd drøftinger. Rådmannen vil gå igjennom lønnspolitikken.