- Dette er veldig moro, og et tydelig bevis på at våre eiere mener alvor når de sier at hensikten med eierskapet er å bidra til å styrke lokalsamfunnene, sier Thor Sørum-Johansen, ansvarlig redaktør og daglig leder i Glåmdalen.

Det er totalt 73 lokalaviser i Amedia-konsernet som får gleden av å dele ut de 25 millioner kronene. Lokale lag og foreninger kan søke om støtte til prosjekter de er i gang med eller til helt nye planer.

Trykk på denne linken for å komme til søknadssjema

- Vi håper på mange gode forslag, slik at juryen får en vanskelig jobb, sier Sørum-Johansen.

Med seg i juryen får han artist Thea Paulsrud og Ingunn Fossmellem, som jobber med frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet i Innlandet fylkeskommune, samt nyhetsredaktør Terje Sundby og digitalredaktør Per-Erik Stømner i Glåmdalen.

Barn og unge

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra fra 100.000 kroner i de minste avisene til én million kroner i de aller største lokalavisene.

– Vi får 600.000 kroner til rådighet, og står fritt til å bestemme om vi vil gi mye til få tiltak eller spre midlene mer utover. Hensikten må uansett være at pengene utgjør en forskjell, at de bidrar til å realisere noe, sier Sørum-Johansen.

Hensikten med pengene er å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Tiltakene som blir prioritert er primært dem som skaper aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge.

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde, sier Stokstad.

- At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, det understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner.

Gode resultater

Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

Søknader om støtte rettes til avisene som skal fordele midlene og avgjøre hvem som får støtte.

Håp om mer

Dette er første gang lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere.

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Når søknadsfristen 25. mars er utløpt, starter den lokal juryen sitt arbeid.