Lokale brannfolk må gjøre mye mer enn å slokke branner: – De fleste synes det er helt greit

Stadig oftere må lokale brannmannskaper rykke ut til oppdrag som ikke handler om brann. I stedet må de hjelpe kolleger i helse- og politietatene.