Fremskrittspartiets Per Roar Bredvold fra Åsnes ble den første Hedmark-representanten for sitt parti på Stortinget, og er nå inne i sin tredje valgperiode. I vår nasjonalforsamling har han vært en lite synlig politiker, med unntak av at han har vært en av de aller flittigste bidragsyterne i spørretimen. Der har han stilt en rekke spørsmål med lokalt utspring her i distriktet, og som han ofte har plukket opp gjennom lokalpressen. Vi har tidligere hevdet at mange av disse spørsmålene ikke hører hjemme på Stortinget selv om spørretimen kan oppfattes som en form for lavterskeltilbud. Kritikerne til den type spørsmål kaller det å sende en hilsen hjem siden det gjerne resulterer i omtale i media på hjemstedet, men ikke har noen politisk betydning.

Bredvold har ikke vært like aktiv i spørretimen i inneværende stortingsperiode, men senest i forrige uke stilte han et spørsmål til landbruksministeren der han uttrykte bekymring for at flere sauebønder gir opp på grunn av rovdyr samtidig som importen av fårekjøtt øker. Også i en del tilfeller tidligere har Bredvold kritisert den gjeldende rovdyrpolitikken her til lands, og på den måten utgitt seg for å være bøndenes venn og forkjemper. Denne gang fikk han fortjent svar på tiltale.

For statsråd Terje Riis-Johansen (Sp) henviste til at importen bare utgjør 0,4 prosent av Norges egen kjøttproduksjon, samtidig som han minnet om at Frp har som målsetting å avvikle importvernet for norske jordbruksvarer. Det siste vil i tilfelle medføre at det alt vesentligste av norsk sauehold vil bli utkonkurrert prismessig, og er en langt større trussel enn rovdyr langs svenskegrensen.

Mye tyder på at Fremskrittspartiets politikk dersom den blir gjennomført langt på vei vil rasere norsk landbruk, noe som det også er blitt satt søkelyset på i ulike debatter. I Frps partiprogram for 2005-09 heter det blant annet at Frp vil redusere importvernet, og foreta en kritisk gjennomgang av dagens støtte- og subsidieordninger med tanke på en gradvis avvikling. Frp tror på et markedsstyrt landbruk her til lands, og ønsker et klart skille mellom landbrukspolitikk og distriktspolitikk.

Selv med dagens sterke vern av norsk landbruk i form av subsidier, støtteordninger og tollregler, sank antallet gårdsbruk her til lands med 3,5 prosent i fjor, og 991 melkebønder - hver 15. produsent - la ned melkeproduksjonen. Med Frp-politikk ville situasjonen blitt mer enn dramatisk. Derfor er Bredvold og hans parti et langt farligere rovdyr for norske sauebønder enn ulv og bjørn.