Et nytt forsurende kapittel er skrevet i Sør-Odal-politikken etter at det nye flertallet sprakk allerede under det konstituerende kommunestyremøtet i forrige uke. En foreløpig ikke avslørt representant fra flertallspartiene sørget for å vrake Miljøpartiets Hanna Gjermundrød fra formannskapet til fordel for SVs Sigrun Kristoffersen, som var kandidat for SV og Bygdelista. Ap-ordfører Knut Hvithammer var uforberedt på at noe slikt ville skje, og vil forfølge saken. Han har også vist til at ingen blant flertallsrepresentantene uttrykte uenighet før det konstituerende kommunestyremøtet.

Vi skal ikke spekulere i årsaken til at dette skjedde, annet enn at det må ha vært et spill, som gjerne kan kalles skittent, i kulissene. Det er forståelig at Hvithammer vil til bunns i saken. Hvis det ikke kommer for en dag hva som har skjedd og hvorfor, så vil saken hvile som en skygge over det politiske liv.

LES OGSÅ (G+): Jakter på utbryteren.

Bedre blir det ikke når Høyres nestleder Bjørnar Grendel går ut på Sør-Odal Ap's Facebook-side og spør Veslemøy Nordset direkte om det er hun som er den utro tjeneren, under henvisning til at hennes forlovede er styreleder i Bygdelista. Det er en usedvanlig lite profesjonell handling fra Grendels side, og vi forstår at ledelsen i Ap i dagens avis rykker inn et leserinnlegg der de tar avstand fra en slik drøfting av saken i sosiale medier. Nordset selv vil forståelig nok ikke kommentere saken, men henviser til partiledelsen som skal behandle saken.

Saken er tema for et partimøte førstkommende torsdag. Dersom denne saken skulle forbli uløst, kan det påvirke tilliten internt blant flertallskameratene, og føre til at folk vil skule ekstra på hverandre.

LES OGSÅ (G+): Dette er tillitsbrudd.