Ikke alle er så heldige som Jon Thorgersen etter å ha blitt utsatt for taggere. Toalettet på Skotterud-Torget ble hjemsøkt av taggere sist onsdag. I lørdagens utgave av Glåmdalen sto Thorgersen fram. Han ville ha taggerne til å stå fram og sa at dersom det skjedde skulle de slippe å gjøre det godt igjen. Han ville også gi taggerne en egen vegg som de kunne tagge på. Samme dag møtte do-taggerne opp. To angrende 15-åringer tok ansvar for det de hadde gjort og bidro til å fjerne taggingen.

Det er godt å se at det finnes ungdom som er i stand til å gjøre opp for seg på denne måten, men jevnt over er tagging et betydelig problem også i vårt distriktet. Jon Thorgersens måte å gå fram på var i dette tilfellet effektivt. Han valgte å jakte på konstruktive løsninger for taggerne. Løsningen kan bli at taggerne får et areal de kan sette farge på i forkant av et fredsarrangement på gamle Børrud fabrikker 2. oktober. Det beste er når det ender på denne måten, men dessverre tilhører det sjeldenhetene. Oslo Sporveier satte i 2007 opp et regnestykke som viste at tagging årlig koster selskapet 30 millioner kroner. Det sier noe om omfanget av det som de fleste av oss opplever som tilgrising og som framstår som et betydelig samfunnsproblem.

Tidligere denne måneden ble en 21 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til 420 timers samfunnsstraff for 205 tilfeller av tagging. I tillegg må han ut med en erstatning på 896.000 kroner. Dette viser at de som blir tatt for denne type ugjerninger kan vente seg en tøff behandling i rettsvesenet. Problemet er etter hvert blitt så omfattende at det er på tide at samfunnet reagerer med såpass høye bøter. Det vil forhåpentlig vis dempe spenningsnivået for ungdom som drives til å tagge og med det grise til omgivelsene.

Samtidig må vi ta innover oss at det er mange som vil uttrykke seg på denne måten. Det betyr at det må skapes arenaer. Sånn sett blir det spennende å se resultatet av det ungdommen presenterer på gamle Børrud fabrikker 2. oktober.