Gå til sidens hovedinnhold

Prester på «Syden-tur»

Artikkelen er over 13 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Lørdag reiser 16 personer tilknyttet kirkekontoret i Kongsvinger på en fire dagers tur til det sydlige Spania, der de skal innlosjeres i lokaler tilhørende Den norske sjømannskirken. Bispedømmerådet i Hamar har bevilget 50.000 kroner til turen, kirkelig fellesråd i Kongsvinger 20.000 kroner. Blant såkalt folk flest kan slikt lett avstedkomme hoderysting og harselering. La det være. Til det er denne saken altfor alvorlig.

Bakgrunnen er nemlig den sterke menneskelige belastningen prester og andre kirkelig ansatte har vært utsatt for siden en av deres kolleger ble arrestert i november 2006. Kollegaen ble senere dømt av Glåmdal tingrett til ni års fengsel for seksuelle overgrep og grov vold mot sin stedatter gjennom mange år. Presten anket saken til lagmannsretten, der behandlingen skulle ha startet 7. januar og dom falt denne uka.

Dette var bakgrunnen for at kirkekontoret allerede i fjor høst bestemte seg for å reise bort i fire dager fra 25. januar – både for å skjerme seg litt og for sammen å kunne bearbeide dommen og forberede seg på det som måtte komme av reaksjoner og henvendelser. Ut fra dette ble utenlandsturen med faglig innhold fastsatt. Lagmannsretten er nemlig siste rettsinstans for å avgjøre skyldspørsmålet, så etter dom der er langt på vei strek for denne saken satt. Blir presten dømt på nytt, mister han også stillingen sin i Den norske kirke og presteboligen. Blir han frikjent, skal han i utgangspunktet tilbake på jobb sammen med tidligere kolleger.

Nå ble ikke tidspunktet for Spania-turen like ideelt fordi lagmannsrettssaken ble utsatt til 25. februar, men utbyttet kan likevel bli godt. Blant annet inngår en fagmann i reisefølget, en erfaren sjelesørger og terapeut. Dermed blir det gode muligheter til å samles om det som måtte komme midt i mars.

De siste 14 månedene har medført ekstraordinære belastninger og slitasje på kirkestaben i Kongsvinger. Flere har vært sykemeldt. Prosten som har frontet prestesaken både innad og utad og følgelig hatt den klart største belastningen ble beordret til en «timeout» på Finnskogtoppen. Bedriftshelsetjenesten har lenge vært koblet inn og stiller seg også bak Spania-opplegget. Dessuten er det blant annet gjennomført interne seminarer med presten Reimunn Frøsvoll, som gjennom mange år har forsket på, holdt en rekke foredrag om og skrevet fagbok om seksuelle overgrep i kirke og samfunn.

Vi ønsker god tur og lykke til med Spania-seminaret, og det hadde heller ikke vært mange kronene å spare på å legge seminaret her til lands i stedet.