Industriens makt og innflytelse

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Leder Glåmdalsregionen har fortsatt en rekke industribedrifter å være stolte av. I årevis har disse stort sett sittet på hver sin tue og aldri klart å skape et slagkraftig forum sammen. Mange bedriftsledere har merkelig nok heller ikke innsett nytten av samarbeid og utveksling av erfaringer. Oppslukt av den travle hverdagen og kravene til bunnlinja har de hatt nok med sitt. Slikt er korttenkt.

Derfor er denne ukes beskjedne stiftelsesmøte for et felles forum under det geniale navnet «7sterke» en milepæl. Dette skal være et forum for industri- og produksjonsbedrifter. Totalt finnes 80 industribedrifter med til sammen 3.500 ansatte og en samlet årsomsetning på seks milliarder kroner i de sju glåmdalskommunene. Sammen vil de søke makt og innflytelse. Det er en riktig ambisjon.

Endel bedriftsledere her i distriktet har hatt en tendens til å klage på kommunene for at det ikke skjer en mer aktiv næringsutvikling. I noen tilfeller kan de ha rett i det, men det er ikke kommunene som skal bedrive innovasjon, knoppskyting og nyetablering. Derimot skal kommunene legge til rette for næringsvirksomhet og opptre som positive, løsningsorienterte ja-kommuner uten hovedfokus på hindringer og stivbeint regelfortolkning. Det siste eksemplet er Eidskog, som gjennom dialog nylig klarte å løse floken med tomt til nybygg for Varmeteknikk Norge.

Dessverre har det vært for mange eksempler på det motsatte. Da Glåmdalen for vel tre år siden startet telefonsalgsselskapet «Din avis» i Kongsvinger på oppdrag fra mediekonsernet A-pressen, ringte direktøren og spurte om det var noe kommunen kunne bidra med i form av tilrettelegging. Det umiddelbare svaret han fikk fra en i administrasjonen var: «Å, ikke enda et callsenter». I dag har «Din avis» 22 ansatte fordelt på snaut 15 årsverk, en omsetning på sju millioner kroner og et pent overskudd. Det hører med til historien at ordfører Arve Bones senere troppet opp i bedriften og overleverte blomster og beklagelse for det svaret kommuneadministrasjonen hadde gitt.

16 personer deltok på denne ukes stiftelsesmøte i «7sterke». Forhåpentlig vil langt flere slutte seg til etter hvert. Allerede har de utpekt en representant til å delta i arbeidet med strategisk næringsplan i Kongsvinger. Slik bør og skal det være, for det må være næringslivet selv som staker ut kursen ut fra egne behov, ikke kommunen ut fra sitt behov. Med godt samspill vil «7sterke» også bety sju sterke kommuner.

Det er ikke kommunene som skal bedrive innovasjon, knoppskyting og nyetablering.

Artikkeltags