Grip mulighetene på SIVA

Artikkelen er over 9 år gammel
DEL

Leder En gjennomført mulighetsanalyse slår fast at det er økonomisk og markedsmessig grunnlag for å etablere og utvikle et logistikksenter i Kongsvinger. Det er transportbedriften Kurér AS som i samarbeid med kommunen har gjennomført studien. Kurér AS har i mange år hatt ønske om å få til et slikt senter for å kunne håndtere varer via vei og jernbane som krysser landegrensene. Vi håper bedriften får rett når den nå mener tiden er den rette til å gå videre med disse planene, noe som vil bety ny virksomhet i fraflyttede industribygg på SIVA.

Det er viktig å få fram at et logistikksenter er noe mer enn et lager, og har et bredere innhold enn en godsterminal. På SIVA tenker initiativtakerne seg betydelige servicefunksjoner som kan se gods, bil, tog og sjåfører som en helhet. Det betyr for eksempel overnattingsmuligheter og biltjenester. Alle tjenester knyttet til gods, sjåfør og transportmateriell skal kunne utføres på samme sted, gjerne utført av ulike aktører. I det videre arbeidet blir det jobbet med å få et jernbanespor inn på området. Dette vil gi et mer komplett anlegg, og det vil styrke miljøprofilen til et framtidig logistikksenter.

SIVA-området har måttet blø kraftig under finanskrisen, og det er behov for ny vekst og nytenking for å kunne bygge virksomhet opp igjen i et videre perspektiv enn industriproduksjon. Kongsvinger er et skandinavisk trafikk-knutepunkt, markedsført som «Skandinaviakrysset». Mulighetsstudien peker spesielt på at et logistikksenter passer inn i dette perspektivet. Den nye riksveien vil også gå rett forbi SIVA-området. Studien peker også på at et logistikksenter på sikt kan øke det transportmessige grunnlaget for raskere investeringer i veisektoren i regionen, for eksempel E-16, og at det kan øke det transportmessige grunnlaget for nødvendige investeringer også i jernbane, som nye vekslingsspor på Kongsvingerbanen og en mulig elektrifisering av Solørbanen.

Det er prisverdig at Kurér AS går så tydelig ut og skisserer sine målsettinger, og vi ser med spenning fram til fortsettelsen

Det er viktig å få fram at et logistikksenter er noe mer enn et lager, og har et bredere innhold enn en godsterminal.

Artikkeltags