Foran folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap i 1972 brukte nei-siden blant annet skremselspropaganda i form av dystre spådommer om hvor mange gardsbruk som ville bli lagt ned dersom Norge ble medlem i det europeiske fellesskap. 35 år er gått siden da, og antall nedlagte bruk er blitt flere enn dommedagsprofetiene - uten EU-medlemskap. For 50 år siden var det eksempelvis nokså nøyaktig 200.000 jordbruksbedrifter her til lands, det vil si gardsbruk med egen jordbruksdrift i en eller annen form. I dag er antallet bare en firedel, det vil si cirka 51.000.

Antall heltidsbønder er også blitt kraftig desimert - de fleste bruk er blitt deltidsvirksomheter der bøndene har annen jobb ved siden av eller som heltidsbeskjeftigelse. I dag har bare vel en tredel av norske bønder gardsdriften som eneste inntektsgivende arbeid. Hele fire av fem kornprodusenter har arbeid utenom gardsbruket.

Bare på de siste 25 år er antall årsverk utført i jordbruket blitt redusert med en tredel, og er i dag på vel 64.000. På de samme 25 år har tallet på gardsbruk som har mjølkeproduksjon gått ned med 60 prosent. Samtidig har kjøttproduksjonen økt med over 50 prosent. Effektivisering, omstrukturering og større bruk har preget utviklingen. Samtidig viser den siste landbruksundersøkelsen at bønder flest er fornøyd med tilværelsen, selv om de synes at inntektene ikke helt står i stil til innsatsen.

Bondestanden er mangesidig, men felles for den er at den sjelden tar bølgen selv i år med rekordavlinger. Derfor skal vi ikke forvente at lokale bønder legger ut om store avlinger og høy kvalitet på jordbruksproduktene denne høsten, heller, selv om det ligger an til å bli et kronår. For 2007 ser ut til å gå inn i historien som et fantastisk år for bønder i glåmdalsdistriktet og Nes. Våronna gikk unna mer eller mindre rekordtidlig og under gode forhold. Tidlig varme skapte fart på veksten. Nedbøren er kommet jevnt og trutt og har sørget for god vanning i sommer slik at knapt et eneste vanningsanlegg har vært i bruk. Riktignok regnet en god del av jordbæravlingene bort, men for korn, grønnsaker og poteter har det vært nærmest perfekt. På visse andre kanter av landet har derimot store nedbørsmengder til dels druknet årets avlinger.

Den kritiske perioden for legde er også straks over på våre kanter. Dessuten ligger det an til sol og bra temperaturer de nærmeste dagene, det som skaper prikken over i'en. Riktignok kan været fortsatt påvirke årets avlinger i negativ retning, men vi slår likevel fast at det for tida er godt å være bonde her i distriktet.