Lokale kretsmesterskap er en kjent øvelse i glåmdalsdistriktet, som over store deler av Norge ellers. Dette er slett ikke noe særtrekk bare for bygde-Norge - det er nok å se på kampen mellom de tre mjøsbyene om sykehusstruktur og innlandsuniversitet. Men framtida handler ikke om viktige arbeidsplasser skal beholdes eller lokaliseres til Kongsvinger eller Sør-Odal, men om eksempelvis Rescon Mapei skal forbli hjørnesteinsbedrift med eget forskningssenter på Sand i Nord-Odal, eller om produksjon og forskning skal foregå i Milano, Øst-Europa eller i en annen verdensdel.

I går besøkte den mektige NHO-presidenten Finn Bergesen jr. glåmdalsdistriktet og trakk gjennom et foredrag opp norsk næringslivs plass i globaliseringen, inkludert de største utfordringene de nærmeste årene. Glåmdalsdistriktet alene har i dag rundt 3.500 industriarbeidsplasser, svært mange av dem med utenlandsk eierskap. Men nasjonaliteten til eierne spiller for så vidt liten rolle - også norske eiere flytter produksjon utenlands for å senke lønnskostnadene. En produksjonsarbeider i Kina tjener like mye i måneden som en norsk kollega tjener på tre-fire timer.

Derfor er det ingen som helst grunn til å trekke på smilebåndet over at NHO-presidentens foredrag bar navnet «Glåmdal i verden». Vi vet allerede at eldre og uføre i flere svenske kommuner blir betjent av hyggelige kvinner i Estland når de ringer for å bestille drosje til legen på sitt TT-kort. Enkelte danske aviser produserer annonser i Bangladesh, og som følge av tidsforskjellen blir utformet mens danskene sover. En rekke vestlige IT-selskaper har etablert seg i India og sysselsetter hundretusener av svært dyktige, indiske IT-folk som leverer alt det vestlige land har behov for. I India popper det også opp en rekke gigantiske callsentra, som for en brøkdel av timeprisen utfører det telefonselgere i vestlige land tidligere gjorde.

Derfor handler næringsutvikling i glåmdalsdistriktet og Norge for øvrig om noe helt annet enn å kjempe med nabokommunen om en lokal nyetablering eller to. Som direktør for TI Automative og styremedlem i interesseorganisasjonen «7sterke», Rolf Johan Sørli, presenterte det i går: Regionens næringsliv konkurrerer globalt, mens regionens politikere konkurrerer lokalt. Dessuten er heller ikke næringslivet her i distriktet beryktet for utpreget samarbeid for å dra lasset sammen. Nettopp derfor er seanser som den i går og ikke minst «7sterke» så viktig, blant annet for å bevisstgjøre og bidra til helt nødvendige holdningsendringer. Symptomatisk nok har fortsatt ikke Grue og Våler klart å utpeke hver sin representant i styret, som dermed per i dag er «5sterke».