Lars Erik styrer transaksjoner i milliardklassen

Av

Lars Erik Aagaard fra Kristian Haugs vei på Flisa jobber til daglig med milliardtransaksjoner. Flisakaren styrer fusjons- og oppkjøpsvirksomheten til Barclays i to verdensdeler.