Det skal opparbeides en sykkelpark ved Åsneshallen og rundt Bjørkheim-området. Dette har Flisa grenderåd fått 20.000 kroner til. Det planlegges også en treningspark i Flisa sentrum. Til dette får grenderådet 30.000 kroner

Familieparken på Flisa er blant tiltakene som stadig utvikles. Familieparken er mye brukt, og nå har Flisa grenderåd fått 10.000 kroner i tillegg til vårbevilgningen på 40.000. Dette skal investeres i ei stor huske – for at de store barna skal få flere utfordringer.

 

Ved Sønsterud skole skal det bygges nye lekeapparater. Grenderådet fikk 30.000 kroner i vår, og får nye 30.000 til prosjektet nå.

Gjesåsen grenderåd fikk 15.000 kroner til bygging av brygger i vår. Nå er det bevilget 17.500 kroner i tillegg.

Grenderådet i Hof får 25.000 kroner til montering av stolheis ved Hof bo- og aktivitetssenter.

Såpengene rekker også til opprustning av rasteplassen ved Strandsjø. 7.500 kroner er bevilget for å sette denne i sammenheng med pilegrimsleden.

Hof vel vil også sette ut benker på noen utvalgte steder på vestsida. Det har de fått 7.500 kroner til.

Ved Knapptjernet skal damanlegget restaureres, og grenderådet bevilger 10.000 kroner.

 Finnskogen grenderåd har fått 20.000 kroner for å ruste opp badstua på Velta med dører, dusj og maling.

Nysetra grendehus trenger nytt inngangsparti med rullestolrampe, og får 15.000 kroner til dette.

Grenderådet får også 7.500 til kalking av Tysken og Tyskåa.