– Har en god idé eller driver et tiltak som kommer lokalmiljøet eller hele Åsnes til gode, men som trenger økonomisk støtte for å bli gjennomført?

 Da kan du søke gjennom ditt grenderåd om å få tilskudd fra tiltakspengene som deles ut i Landsbyen Flisa denne høsten.

Ta kontakt med ditt grenderåd, utfordrer Nils Lindeberg som er kontaktperson for Landsbyen Flisa for tiden.

Søknadsfristen er 15. september, og styret i grenderådet skal behandle søknadene og komme med sin innstilling til Åsnes kommune. Rammen for tildelingene er 200.000 kroner. I tillegg fordeles 70.000 kroner direkte ut til grenderådene.

16 fikk tilskudd

Tidligere i 2017 er det tildelt kr 270 370 som ble fordelt på tiltak i fire grenderåd.

 Da grenderådslederne møttes for å dele ut vårens tilskuddspott, hadde det kommet inn i alt 23 forslag til tiltak. 16 av disse ble tildelt penger.
– Antall forslag viser at det er stor aktivitet i grendene, og viljen til å utføre arbeid for fellesskapets beste er stort, mener koordinatoren

I tillegg til disse midlene har hvert av grenderådene fått kr 20.000 som de kan disponere selv.

Det tiltaket som fikk den største andelen da tiltakspengene ble fordelt i mai, var fellesbadstua i Åslia. Hof grenderåd fikk 45.000 kroner for å videreutvikle tilbudet.

Ny huske i parken

40.000 kroner ble tildelt familieparken i Flisa sentrum, hvor Flisa grenderåd vil investere i stor huske for de eldste ungene. Men her trengs enda mer penger, og grenderådet vil gå til de eldste ungene for å få innspill fra dem når det skal velges huske. Et skikkelig huskeanlegg vil koste mellom 76.000 og 110.000 kroner, fordi dette krever gravearbeid og sikkert underlag.

Gjør som 12.000 andre – følg Glåmdalen på Facebook

15.000 kroner skal brukes til treningsapparater på stranda i Nergrenda.

På Flisa Terasse skal det bygges en gapahuk på friområdet, og Flisa grenderåd fikk 10.000 kroner til formålet.

Gjesåsen grenderåd fikk 30.000 kroner til lekeapparater på Krokmoen, som kan brukes av ungene i SFO og Krokmoen vel.

Det kommer flytebrygge på Baksjøen, og til dette har grenderådet fått 15.000 kroner.

Gjesåsen grenderåd har også fått 35.000 kroner til ny volleyballbane og skøytebane i Kjellmyra idrettspark.

Hof/Åsnes Finnskog grenderåd har fått 10.000 kroner til finnskogtreff for pensjonister, 10.000 kroner til omkledningsrom på badeplassen ved Vermundsjøen, 3.000 til rastebord ved Velta, 10.000 til gapahuk ved Bakken nær Klinten og komfyrer i felleshuset på Kilen skole.

15.000 kroner har gått som fellestiltak til blomster i Kaffegata og 10.000 til ferieklubben i Åsnes.

LEDERE I GRENDERÅDENE 
Flisa Grenderåd: Annika B. Jönsson Haarr
Gjesåsen Grenderåd: Marit Rudshagen
Hof Grenderåd (inkl. Østsiden): Tore Kordal
Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd: Finn Erik Vermundsberget