Slike hytter vil meglerne ha flere av

LANDET RUNDT: I fjor solgte han årets dyreste hytte her i distriktet – til 18,5 millioner kroner. Men det er flere «hvermannsen»-hytter Stig Svartor etterlyser når hyttemarkedet nok en gang er hett i vinterferieukene.