Verst for høns og svin om kraftfòret tar slutt

Streiken i Felleskjøpet bekymrer egg- og fleskeprodusentene. Her er det ikke bare å erstatte kraftfòret om fòrsiloen går tom. Hele Østlandet blir rammet, men Trond Bye har fått beskjed om å varsle Mattilsynet