Tørkesommer ga importrekord i 2018

Tørken i Norge i fjor sommer førte til at kuer måtte fores på beite flere steder.

Tørken i Norge i fjor sommer førte til at kuer måtte fores på beite flere steder. Foto:

Av

Aldri før har det vært importert mer høy og halm enn i 2018, og i år har de tollfrie høykvotene gått unna i rekordfart til rekordhøy pris.

DEL

Den rekordvarme sommeren i fjor skapte problemer særlig for bønder i Sør-Norge, der flere så seg nødt til å slakte dyra sine på grunn av tørke, avlingssvikt og påfølgende mangel på fôr.

Per 1. januar 2019 hadde Landbruksdirektoratet mottatt 14.950 søknader om erstatning etter klimarelaterte skader og tap, og utbetalt hele 1,6 milliarder kroner til bønder som ble rammet av fjorårets tørke. Avlingssvikten var størst når det gjaldt grovfôr til husdyr, og verst gikk det utover Oppland, Akershus, Buskerud, Østfold og Hedmark.

I samråd med Landbruksdirektoratet, bønder og Mattilsynet åpnet regjeringen 13. juni for tollfri import av høy for å bøte på fôrkrisen. Dette ble trolig redningen for mange dyr når de norske kornavlingene sviktet.

Tollfritaket vedvarte ut året, og i løpet av 2018 importerte norske bønder over 100 millioner kilo høy og halm. Det er nesten fire ganger så mye som normalen de siste sju årene.

Fakta om import av høy og halm i 2018

I 2018 importerte norske bønder rekordhøye 100 millioner kilo høy og halm. Her er de ti landene de kjøpte mest fra (importmengde i 2017 i parentes):

  • Danmark: 26,5 millioner kilo (1,3 millioner kilo)
  • Sverige: 23 millioner kilo (15 millioner kilo)
  • Island: 20,2 millioner kilo (ingen import)
  • Nederland: 13 millioner kilo (473.000 kilo)
  • Polen: 5,1 millioner kilo (ingen import)
  • Spania: 3 millioner kilo (ingen import)
  • Litauen: 2,6 millioner kilo (213.000 kilo)
  • Italia: 1,3 millioner kilo (276 kilo)
  • Finland: 1,2 millioner kilo (517.000 kilo)
  • Frankrike: 1 million kilo (ingen import)

Kilde: SSB

Artikkeltags