Gå til sidens hovedinnhold

– Øk intektene til de små

Artikkelen er over 5 år gammel

I dag klokka 12 mottok landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) bondeorganisasjonenes krav foran vårens jordbruksforhandlinger.

– Jeg er spent på å se kravet fra bøndene og så håper jeg vi skal klare å legge grunnlaget for en avtale som gjør at vi greier å forsette den positive utviklingen vi har i landbruket nå, uttalte Dale til NTB før helga.

Disse grepene foreslår bondelaget i jordbrukets krav:

  • Gi små og mellomstore gårdsbruk et økonomisk løft.
  • Legg til rette for å øke produksjonen av norsk storfekjøtt for å dekke etterspørselen i markedet.
  • Bedre økonomien i produksjonen av korn.
  • Styrke lønnsomheten i å bruke beiter i utmark.

– Hensikten er at vi skal greie å produsere mest mulig trygg mat til norske forbrukere. Da trenger vi et mangfold av gårder og å benytte ressursene vi har over hele Hedmark – og hele landet, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Bondelaget prioriterer i hovedsak beite og kornøkonomi i årets oppgjør. De mener regjeringen har prioritert store bruk, og lagt opp en politikk som fører beitedyr over til de mest produktive områdene som benyttes til korn og grønt.

– En slik forflytning av produksjon gir totalt mindre matproduksjon i Norge. Selv i et fylke som Hedmark går areal ut av bruk. Vi har sett en for svak inntektsutvikling på små og mellomstore bruk også i vårt fylke.

– Skal vi sikre bruk av alt jordbruksareal og øke matproduksjonen i Hedmark, må vi øke inntektene på de minste driftsenhetene, sier Aas-Eng.

Stortinget har satt som mål å øke produksjonen av norsk mat med intensjon om å øke selvforsyningen. Under behandlingen av fjorårets jordbruksoppgjør slo næringskomiteen fast at produksjonsøkningen skal skje med grunnlag i norske jord- og beiteressurser.

-Bestillingen fra Stortinget er veldig tydelig.  Den norske jorda skal brukes, uavhengig av størrelse og hvor den ligger. Nå må Høyre og Fremskrittspartiet ta dette på alvor og levere, avslutter Aas-Eng.

Bondelaget har satt 860 millioner kroner som ramme for kravet, hvorav økte priser er 193 millioner kroner og budsjettoverføringer 577 millioner kroner.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.